جهت تماس با مدیریت آرمین ضایعات میتوانید با شماره 09127308707 تماس بگیرد.